فرش هاي شگي پرز بلند

Switch Thumb
 • Shagy

  Shagy

  Code:GSC-311-Black
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50

 • Shagy

  Shagy

  Code:GSC-150-D3
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50

 • Shagy

  Shagy

  Code:GSC-305-Cafe&beige
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50

 • Shagy

  Shagy

  Code:GSC-302-Black
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50

 • Shagy

  Shagy

  Code:Gsc-303-pink
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50

 • Shagy

  Shagy

  Code:GSC-305-Black&white
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50
   

 • Shagy

  Shagy

  Code:GSC-303-beige
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50

 • Shagy

  Shagy

  Code:GSC-311-RED
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50

 • Shagy

  Shagy

  Code:Violet
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50

 • Shagy

  Shagy

  Code:GSC-307
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50

 • Shagy

  Shagy

  Code:Morrice
  Size:
  1/70x2/40

 • Shagy

  Shagy

  Code:GSC-201
  Size:
  1/50x2/20
  1/20x1/70
  80x1/50

 • Shagy Amazon

  Shagy Amazon

  Code:Shagy Amazon
  Size:
  1/40x2/00

 • shagy ansari

  shagy ansari

  Code:shagy Ansari
  Size:
  1/40x2/00

 • Shagy turk

  Shagy turk

  Code:Shagy turk
  Size:
  1/50x2/25

 • Shagy turk

  Shagy turk

  Code Shaty turk
  Size:
  1/50x2/250

 • Shaggy

  Shaggy

  Code:Festval
  Size:
  1/20x1/80
  1/40x2/00
  1/60x2/30

 •  Shaggy

  Shaggy

  Code:Festval
  Size:
  1/40x2/00
  1/60x2/30

 • China Shaggy

  China Shaggy

  Size:
  1/60x2/30

 • China Shaggy

  China Shaggy

  Size:
  1/60x2/30

 • China Shaggy

  China Shaggy

  Size:
  1/20x1/80
  1/60x2/30

 • China Shaggy

  China Shaggy

  No:4
  Size:
  1/60*2/30

 • fayette-1

  fayette-1

  code:0000

 • فرش هاي شگي پرز بلند 3

  فرش هاي شگي پرز بلند 3

  سايز هاي موجود :

  1.20 - 1.80
  1.40 - 2
  1.60 - 2.30

فرش كيميا ارائه دهنده جديدترين و زيباترين فرش هاي سنتي ابريشمي ، فرشهاي پرز بلند ، لمينت و فرشهاي پوست فرش،فرش سنتی ابریشمی،فرش ابریشمی،فرش های ايرانی،فرش های سنتی،فرش،لمینت،فرش شگی،شگی،فرش آشپزخانه،فرش اتاق كودك،فرش اكریلیك،اكریلیك،فرش مدرن،فرش كیمیا،كیمیا،پادری، Carpet,Shaggy,,Acrylic,rug,laminate

فرش كيميا ارائه دهنده جديدترين و زيباترين فرش هاي سنتي ابريشمي ، فرشهاي پرز بلند ، لمينت و فرشهاي پوست فرش،فرش سنتی ابریشمی،فرش ابریشمی،فرش های ايرانی،فرش های سنتی،فرش،لمینت،فرش شگی،شگی،فرش آشپزخانه،فرش اتاق كودك،فرش اكریلیك،اكریلیك،فرش مدرن،فرش كیمیا،كیمیا،پادری، Carpet,Shaggy,,Acrylic,rug,laminate